Skip to main content

Mobil først

Skrevet 20. desember 2022

Mobiltelefonen er der de fleste får informasjonen sin for tiden. Alle moderne nettsider lages derfor responsive. Det betyr at innholdet på nettsiden faller på plass under hverandre etterhvert som skjermen blir smalere eller mindre. Godt over 80% av de som leser klubbers nettsider gjør det fra sin mobil. Av den grunn ble Klubbnettside designet og bygget på et mobil først prinsipp. Nettsiden skal kunne leses, og ikke minst administreres fra mobil.

Når du publiserer innhold som først og fremst skal leses fra mobil er det noen tips som er viktigere enn andre:

La Klubbnettside erstatte dokumentet 

Å lage et dokument via Microsoft Word eller lignende er raskt og enkelt for de som har tilgang og kunnskap til programvare og PC. Problemene starter når du deler et dokument eller bilde av dokumentet. Se vårt innlegg om hva du bør gjøre.

Universell utforming

Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Krav til kontrast

Forskjellen fargen på tekst har i forhold til bakgrunnen er viktig. Alle Klubbnettsider settes opp med fargekombinasjoner som gir god nok kontrast. Når det er sagt, hindres ikke du i å laste opp et bilde som inneholder tekst. Vi fraråder derfor dette.

Krav til skriftstørrelse

Størrelsen på skriften i tittel, innledning og hovedtekst samt tekst i moduler og hovednyhet er regulert i Klubbnettside, men laster du opp et bilde med tekst som ser ok ut fra PC, vil ofte den samme teksten være uleselig fra en mobil skjerm. Vi fraråder derfor dette.

Bruk av tabeller

Tabeller er like enkle å lage som å sette opp. Du kan til og med lime inn tabeller fra en annen nettside eller program og den vil ofte se ok ut fra PC. Problemene starter når den som skal lese tabellen fra mobil. Se vårt innlegg om hva du bør gjøre.

Bruk av lister

Lister kan benyttes for å ramse opp informasjon. Fordelen med lister er at informasjonen blir strukturert, og dermed blir informasjonen lettere å lese og forstå for alle brukere. Det kan være snakk om unummererte lister og nummererte lister i flere nivå, og behovet vil ofte være forskjellig avhengig av informasjonen som skal presenteres.

  1. Nummerliste nummer en
  2. Nummerliste nummer to
  • Unummerert liste nummer en
  • Unummerert liste nummer to

Ta gjerne et dypdykk i universell utforming for nettsider via Tilsynet for universell utforming.